تبادل آتش در اوکراین با سقوط دبالتسوه فروکش کرد

تبادل آتش در اوکراین با سقوط دبالتسوه فروکش کرد
نگارش از Masoud Imani Kalesar

جدایی طلبان که شهر استراتژیک دبالتسوۀ اوکراین را از هفته ها پیش محاصره کرده بودند با بی اعتنایی به توافقنامۀ آتش بس ۱۲ فوریه آن را تصرف کرده اند. با

جدایی طلبان که شهر استراتژیک دبالتسوۀ اوکراین را از هفته ها پیش محاصره کرده بودند با بی اعتنایی به توافقنامۀ آتش بس ۱۲ فوریه آن را تصرف کرده اند.

با کنترل دبالتسوه در حد فاصل دو شهر لوهانسک و دنتسک، خط دفاعی جدایی طلبان یکدست و مستحکم تر و کنترل مناطقی که تصرف کرده اند کامل تر شده است.

دبالتسوه حدود ۲۵ هزار نفر جمعیت داشت. فقط چند هزار نفر از آنها در این شهر باقی مانده اند.

یکی از آنان می گوید:«یکماهی است که حمام نکرده ایم، نانی نداریم، سرما زده و گرسنه ایم. لطفا به رئیس جمهور پروشنکو سلام رسانید. او ما را به این روز نشانده است.»

برای آنهایی که نرفتند و باقی ماندند زندگی در دبالتسوه بسیار سخت و دشوار بوده است.

زن مسنی نیز می گوید:«به مدت یکماه ما را گرسنه و تشنه به زیر زمین های سرد و تاریک و نمور کشاندند. حداقل اکنون تیراندازی قطع شده است. بارها مردیم و زنده شدیم.»

عقب نشینی ارتش اوکراین از دبالتسوه و تصرف کامل این شهر توسط جدایی طلبان هوادار روسیه فروکش کردن دوباره و نسبی تبادل آتش را بدنبال داشته است.

اما پس از ضمیمه شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک روسیه و پیشروی رو به غرب جدایی طلبان هوادار مسکو، سوالی که باقی می ماند این است که آنان چه وقت و در کدام نقطه از خاک اوکراین بازخواهند؟

مطالب مرتبط