قربانی کردن لاما مطابق آیینهای سنتی در بولیوی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

قربانی کردن لاما مطابق آیینهای سنتی در بولیوی

بسیاری از معدنچیان بولیوی طبق یک آیینی صورتشان را با خون لاما شستشو داده و قلب حیوان را درآورده و می خورند. این آیین بویژه توسط قوم آیمارا به اجرا در می آید.

بسیاری از معدنچیان بولیوی طبق یک آیینی صورتشان را با خون لاما شستشو داده و قلب حیوان را درآورده و می خورند. این آیین بویژه توسط قوم آیمارا به اجرا در می آید.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست