در آستانه نشست مینسک؛ نبرد شدید در اطراف دبالتسوه در شرق اوکراین

در آستانه نشست مینسک؛ نبرد شدید در اطراف دبالتسوه در شرق اوکراین
نگارش از Euronews

نبرد بی وقفه میان شورشیان جدایی طلب و نیروهای دولتی اوکراین در دبالتسوه ادامه دارد و گلوله باران از هر دو سو در اطراف این شهر مهم و استراتژیک به

نبرد بی وقفه میان شورشیان جدایی طلب و نیروهای دولتی اوکراین در دبالتسوه ادامه دارد و گلوله باران از هر دو سو در اطراف این شهر مهم و استراتژیک به بالاترین میزان خود رسیده است.

دبالتسوه با در اختیار داشتن پایانه مهم خطوط آهن در آستانه نشست روز چهارشنبه مینسک به امتیاز مهمی برای طرفین درگیر تبدیل شده تا از آن برای چانه زنی بهتر استفاده کنند.

دست کم نه سرباز و هفت غیرنظامی در نبردهای دو روز گذشته در اطراف این شهر کشته شده اند.

ووهلهیرسک، شهری با ۹۰۰۰ سکنه که از سه طرف در محاصره مناطق تحت کنترل جدایی طلبان تحت حمایت روسیه بود هفته گذشته از اختیار نیروهای دولتی درآمد و دیگر نشانی از آنها دیده نمی شود.

در مناطق تحت کنترل شورشیان جدایی طلب، در چارچوب کمک های بشردوستانه فدراسیون روسیه گروه هایی به یاری جنگ زدگان آمده اند.

جنگ در شرق اوکراین از ماه آوریل تا کنون جان دست کم ۵۳۰۰ نفر را گرفته است و یک و نیم میلیون آواره بر جا گذاشته است.

مطالب مرتبط