ترزا رودریگوز، نامزد حزب پودموس در انتخابات منطقه آندالوسی اسپانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ترزا رودریگوز، نامزد حزب پودموس در انتخابات منطقه آندالوسی اسپانیا

خبر کوتاه

ترزا رودریگوز، نامزد حزب پودموس در انتخابات آینده منطقه آندالوسی در اسپانیا خواهد بود. حزب چپگرای پودموس برخاسته از جنبش برآشفتگان مادرید و یکی از مخالفان اصلی سیاست ریاضت اقتصادی در اروپا است.