فنآوری های نوین در خدمت آموزش ناشنوایان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فنآوری های نوین در خدمت آموزش ناشنوایان

از نظر تاریخی بحث های بسیاری درباره استفاده از زبان اشاره یا زبان شفاهی در آموزش ناشنوایان صورت گرفته، اما امروزه فنآوری ها و رویکردهای نوآورانه فرصت های تازه ای را برای این افراد بوجود آورده است.

برای نمونه در آرژانتین بیش از هشتاد درصد جامعه ناشنوایان از نظر عملی بیسوادند و افراد محرومی هستند که معلول و ناتوان به حساب می آیند. زبان اشاره به رسمیت شناخته نمی شود و بیشتر مدرسه ها از نوعی زبان آوایی برای آموزش استفاده می کنند. اما برخی نهادهای مدنی کتابخانه ای از ویدیوهای آموزشی آنلاین برای خواندن داستان ها به زبان اشاره ایجاد کرده اند که در نوع خود یگانه است.

بسیاری در شگفتند که بتهوون پس از آغاز از دست دادن شنوایی خود چگونه توانست به آهنگسازی ادامه دهد. اما اگر شما بتوانید صدای یک ویولونسل و یا ارتعاش یک فلوت را حس کنید،پاسخ به این پرسش ساده است.

احساس صدای یک فلوت یا ارتعاش یک ویولونسل با تمام وجود، موضوع برنامه ایست به نام “موسیقی را حس کن” که ارکستر“مالر” در سوئیس اجرا می کند. در بعضی از کشورهای اروپایی، موسیقی دانان این ارکستر ابتدا با کودکان ناشنوا و کم شنوا در کلاس دیدار و در گام دوم آنها را به ارکستر دعوت می کنند.