سودان جنوبی؛ بازگشت اولین گروه از کودکان سرباز به مدرسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سودان جنوبی؛ بازگشت اولین گروه از کودکان سرباز به مدرسه

تصویر کودکانی در یونیفرم های نظامی با اسلحه ای در دست روایتگر حضور کودکان سرباز در ارتش دموکراتیک سودان جنوبی است.

با این حال تلاش برای بازگرداندن این کودکان به مدرسه تحت برنامه حمایتی صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، به توافقی میان دولت و شورشیان انجامیده که طی آن اولین گروه از کودکان که شامل ۲۸۰ نفر از میان بیش از سه هزار کودک سرباز است، روز چهارشنبه به مدرسه بازگشتند.

جاناتان ویتچ نماینده یونیسف خطاب به کودکان می گوید: «شما باید به مدرسه بروید، در مدرسه بمانید و در آنجا درس بخوانید.»

کودکان سرباز که بین ۱۱ تا ۱۷ سال سن دارند در خشونت های قومی و جنگ داخلی سال های اخیر در سودان جنوبی بعنوان سرباز به کار گرفته شدند. برخی از این کودکان بمدت ۴ سال جنگیده اند و بسیاری از آنها هرگز به مدرسه نرفته اند. مابقی این گروه سه هزار نفره از کودکان در هفته های آینده آزاد خواهند شد.