باز شدن چتر هواپیمای تک موتوره و فرود آن به اقیانوس آرام
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

باز شدن چتر هواپیمای تک موتوره و فرود آن به اقیانوس آرام

خلبان یک هواپیمای تک موتوره پس از آنکه متوجه پایان یافتن سوخت هواپیمایش شد، با باز کردن چتر هواپیما در نزدیکی جزیره هاوایی بر فراز اقیانوس آرام، آن را سالم به زمین نشاند.

خلبان یک هواپیمای تک موتوره پس از آنکه متوجه پایان یافتن سوخت هواپیمایش شد، با باز کردن چتر هواپیما در نزدیکی جزیره هاوایی بر فراز اقیانوس آرام، آن را سالم به زمین نشاند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست