بلژیک خواستار استرداد مردی 'اسلامگرا' از آتن است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بلژیک خواستار استرداد مردی 'اسلامگرا' از آتن است

خبر کوتاه
مرد الجزایری تبار ۳۳ ساله ای که گمان می رود در طراحی حمله ای خنثی شده در شهر «ورویه» بلژیک دست داشته است در آتن در برابر دادستان قرار می گیرد.

بلژیک خواستار استراد وی است. این مرد به ظن ارتباط با اسلامگرایان افراطی در بین چند نفری است که در یونان دستگیر شده اند.