جمعی از یونانیان: بریتانیا مجسمه های پارتنون آکروپلیس را بازگرداند

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
جمعی از یونانیان: بریتانیا مجسمه های پارتنون آکروپلیس را بازگرداند

خبر کوتاه
گروهی، از جمله چند شهردار از سراسر یونان، روز یکشنبه با تجمع در برابر موزه آکروپلیس آتن خواستار بازگردانده شدن مجسمه های موسوم به «پارتنون» یا «اِلگین» از موزه بریتانیای لندن به کشور خود شدند.

این مجسمه های مرمرین که حدود ۲ هزار سال در معبد پارتنون آکروپلیس جا خوش کرده بودند اوایل قرن نوزدهم، زمانی که یونان تحت سلطه امپراطوری عثمانی بود به انگلستان منتقل شدند.

یونانیان از دهه هشتاد میلادی و خصوصا با افتتاح موزۀ مدرن آکروپلیس در سال ۲۰۰۹ میلادی می گویند هیچ عذر و بهانه ای برای بازنگرداندن مجسمه ها برای بریتانیا باقی نمانده است.

اعتراض روز یکشنبه همزمان با بازگشت یکی از این مجسمه ها به لندن از موزۀ آرمیتاژ روسیه بود که بطور موقت در اختیار این موزه قرار گرفته بود.