تهدیدهای تروریستی، عامل اصلی لغو تظاهرات پگیدا در آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تهدیدهای تروریستی، عامل اصلی لغو تظاهرات پگیدا در آلمان

تظاهرات پگیدا در شهر درسدن آلمان بدلیل تهدیدهای تروریستی لغو شد.

پگیدا، جنبش ضد اسلامی آلمان، در هفته های اخیر همواره موفق شده بود در درسدن تظاهراتی علیه گسترش اسلام در اروپا برگزار کنند.

اغلب تظاهرات این گروه روزهای دوشنبه برگزار می شد و شعار این گروه جلوگیری از گسترش اسلام در اروپا است.

معمولا در تظاهرات این گروه نزدیک به 25 هزار تن از حامیان ایده های این گروه حاضر می شوند و این بار سازمان دهندگان این تظاهرات بدلیل تهدیدهای زیادی که دریافت کرده اند، ناگزیر گردهمایی روز دوشنبه را لغو کردند.

با این حال، سازمان دهندگان از هواداران خواسته اند با به اهتزار درآوردن پرچم ها از کنار پنجره هایشان به هر حال اعتراض خود را اعلام کنند.