تجمع حامیان حقوق حیوانات و فعالان محیط زیست در برلین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تجمع حامیان حقوق حیوانات و فعالان محیط زیست در برلین

هواداران محیط زیست و مخالفان کشتار وحشیانه و میلیونی حیوانات در برلین گردهم آمدند و نسبت به تولیدات میلیونی گوشت احشام و محصولات کشاورزی که از لحاظ ژنتیکی تغییر یافته اند، اعتراض کردند.

آنها از شهروندان جهان خواستند تا در خوردن گوشت حیوانات اصراف نکرده و با صرفه جویی جیب سیاستمداران و سرمایه داران را پر نکنند.

یکی از سازمان دهندگان این تجمع می گوید: “خوردن عملی سیاسی است. هرباری که می خواهم چیزی بخرم به حیواناتی می اندیشم که در شرایط فاجعه بار پرورش داده و کشته می شوند. حتما می توانیم کمتر مصرف کنیم و کمتر بخریم. ما زیاده خواهیم و بیش از اندازه مصرف می کنیم. می خواهم به دامداران کمک کنم البته نه به شرکتهای بزرگ چند ملیتی به دامداریهای کوچک و محلی.”

هزاران نفر از سراسر آلمان برای شرکت در این گردهمایی به برلین پایتخت آلمان آمده بودند.