شبکه تروریستی «جهاد» در بلژیک هدف حمله پلیس قرار گرفت

شبکه تروریستی «جهاد» در بلژیک هدف حمله پلیس قرار گرفت
نگارش از Euronews

در ساعات بعد از ظهر و شب پنجشنبه، پلیس بلژیک یک شبکه "جهادی" در کشور را کشف و هدف حمله قرار داد. در جریان این عملیات که گفته می شود اطلاعات مربوط به آن از طرف آمریکا به بلژیک رد شده بود، گروهی مرد مسل

روز پنجشنبه، دو تروریست مسلح در آپارتمانشان در شهر “ورویه” در بلژیک توسط واحدهای ویژه پلیس کشته شدند.

در آپارتمان این دو افراطی جهادگرا که بتازگی از سوریه بازگشته بودند، چهار قبضه کلاشنیکوف، چهار سلاح دستی، مهمات و مواد منفجره یافت شد.

مقامات بلژیکی می گویند تحقیقات نشان داده است که ایندو در جریان آغاز حملات تروریستی علیه افراد و پاسگاههای پلیس بوده اند.

پلیس هویت تروریستها را تایید نکرده است، اما گفته می شود آنها بنامهای رضوان هجوی و طارق جدعون شناخته می شده اند.

پلیس بلژیک همچنین پنجشنبه شب در جریان دوازده مورد حمله به محله فقیرنشین بروکسل، سیزده نفر را به جرم داشتن اسلحه و ارتباطهای بالقوه تروریستی بازداشت کرد.

گزارشهای تایید نشده حاکی از آن است که آمریکا اطلاعات مربوط به تروریستها را در اختیار مقامات امنیتی بلژیک گذاشته است.

گفته می شود شبکه تروریستهای بلژیک قصد داشته است یک اتوبوس را همراه با مسافرانش به گروگان بگیرد.

در این میان، جامعه یهودیان بلژیک کلیه مدارس یهودی در کشور را تعطیل کرده است.

اخطار امنیت در بلژیک در سطح “سه” از حداکثر “چهار” اعلام شده است که به معنی احتمال وقوع حملات تروریستی است.

منابع پلیس بلژیک می گویند این تنها بخشی از یک عملیات تروریستی بین المللی بوده است که در هفت کشور جهان از جمله یمن در جریان است.

مطالب مرتبط