درگیری مخالفان رئیس جمهوری هائیتی با پلیس

درگیری مخالفان رئیس جمهوری هائیتی با پلیس

تظاهرات گروهی از مخالفان جوزف مارتلی، رئیس جمهوری موقت هائیتی به درگیری با پلیس انجامید.

تظاهرات گروهی از مخالفان جوزف مارتلی، رئیس جمهوری موقت هائیتی به درگیری با پلیس انجامید.

تازه‌ترین ویدیو