درگیری مخالفان رئیس جمهوری هائیتی با پلیس
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

درگیری مخالفان رئیس جمهوری هائیتی با پلیس

تظاهرات گروهی از مخالفان جوزف مارتلی، رئیس جمهوری موقت هائیتی به درگیری با پلیس انجامید.

تظاهرات گروهی از مخالفان جوزف مارتلی، رئیس جمهوری موقت هائیتی به درگیری با پلیس انجامید.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست