یک دقیقه سکوت به یاد پلیس مسلمان کشته شده در پاریس

یک دقیقه سکوت به یاد پلیس مسلمان کشته شده در پاریس

صدها نفر برای ادای احترام به یاد احمد مرابت، پلیس کشته شده در جریان حمله تروریستی به شارلی ابدو یک دقیقه سکوت کردند.

صدها نفر برای ادای احترام به یاد احمد مرابت، پلیس کشته شده در جریان حمله تروریستی به شارلی ابدو یک دقیقه سکوت کردند.

تازه‌ترین ویدیو