فرار ساکنان شهر بقا از شبه نظامیان بوکوحرام

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فرار ساکنان شهر بقا از شبه نظامیان بوکوحرام

خشونت های گروه اسلامگرای بوکوحرام طی دو روز گذشته جان ده ها تن را در شمال شرقی نیجریه گرفت.

شبه نظامیان بوکوحرام روز چهارشنبه پس از ساعت ها درگیری با نیروهای نظامی و عقب راندن آنها توانستند کنترل شهر بقا در شمال شرق کشور را در اختیار گیرند.

در پی این خشونتهای خونین در باگا، خیابان ها مملو از اجساد بسیاری از ساکنان شهر شد. تقریبا نیمی از شهر توسط بوکوحرام به آتش کشیده شد و صدها تن از ساکنان آن نیز با ترک خانه و زندگی خود به کشور چاد پناه برده اند.

نخست وزیر چاد خواستار کمک های بین المللی برای هزاران نیجریایی شد که وارد چاد شده اند.

خشونت های شورشیان بوکو حرام طی یک سال گذشته که با هدف ایجاد یک دولت اسلامی در شمال نیجریه صورت گرفته بیش از ۲۰۰۰ کشته و یک و نیم میلیون آواره به جا گذاشته است.