پرچم نیمه برافراشته فرانسه در برلین آلمان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

پرچم نیمه برافراشته فرانسه در برلین آلمان

سفارت فرانسه در آلمان در عزای قربانیان فاجعه شارلی ابدو پرچم سه رنگ این کشور را به حالت نیمه افراشته درآورده است.

سفارت فرانسه در آلمان در عزای قربانیان فاجعه شارلی ابدو پرچم سه رنگ این کشور را به حالت نیمه افراشته درآورده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست