پرچم نیمه برافراشته فرانسه در برلین آلمان

پرچم نیمه برافراشته فرانسه در برلین آلمان

سفارت فرانسه در آلمان در عزای قربانیان فاجعه شارلی ابدو پرچم سه رنگ این کشور را به حالت نیمه افراشته درآورده است.

سفارت فرانسه در آلمان در عزای قربانیان فاجعه شارلی ابدو پرچم سه رنگ این کشور را به حالت نیمه افراشته درآورده است.

تازه‌ترین ویدیو