اسپانیا هنوز شاهان مجوس را به بابانوئل ترجیح می دهد

اسپانیا هنوز شاهان مجوس را به بابانوئل ترجیح می دهد
نگارش از Euronews

همه ساله در پنجم ژانویه، مردم اسپانیا جشن شاهان مجوس را برگزار می کنند. با اینکه در سالهای اخیر بابانوئل در اسپانیا محبوبیت زیادی پیدا کرده اما

همه ساله در پنجم ژانویه، مردم اسپانیا جشن شاهان مجوس را برگزار می کنند.

با اینکه در سالهای اخیر بابانوئل در اسپانیا محبوبیت زیادی پیدا کرده اما کودکان هنوز هم هدیه اصلی خود را پنجم ژانویه دریافت می کنند و شاید به همین دلیل نیز شاهان مجوس را ترجیح می دهند.

یک زن تماشاچی گفت: «امروز و فردا همه چیز جادویی است. این شب فوق العاده ایست. وقتی ما کودک بودیم اینجا می آمدیم و امروز فرزندانمان را می آوریم.»

پسربچه ای ادامه داد: «اینها به کودکان سراسر جهان هدیه می دهند.»

بر اساس روایتها، سه شاه مقدس یا شاهان مجوس که از پارس می آمدند پس از تولد مسیح به بیت اللحم رسیدند تا با هدایایی از طلا، عود و مُشک به او ارج نهند.

مطالب مرتبط