بوکوحرام ۴۰ نفر دیگر را در شمال شرق نیجریه ربود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بوکوحرام ۴۰ نفر دیگر را در شمال شرق نیجریه ربود

خبر کوتاه

شبه نظامیان بوکوحرام با حمله به روستایی در شمال شرق نیجریه چهل تن از پسران و مردان جوان آن روستا را ربودند.

افرادی که از روستای مالاری فرار کرده و خود را به شهر مایدوگوری رسانده اند می گویند که این حمله در شب سال نو ۲۰۱۵ صورت گرفته است.

سال گذشته بوکوحرام حدود ۲۰۰ دختر را از یک مدرسه شبانه روزی ربود.