معترضان فلسطینی با لباس بابا نوئل با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
معترضان فلسطینی با لباس بابا نوئل با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند

خبر کوتاه

دهها معترض فلسطینی یک روز پیش از کریسمس و در حالی که لباس بابا نوئل پوشیده بودند، با نیروهای امنیتی اسرائیل در نزدیکی دیوار حائل بیت لحم، درگیر شدند.

تظاهرکنندگان می گویند «نیروهای اشغالگر زندگی آنها را کنترل می کنند و با این دیوار آپارتاید، آنها را محاصره کرده اند».