سلیقه ها و رسوم کشورهای مختلف اروپایی در مورد اندازه درخت کریسمس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سلیقه ها و رسوم کشورهای مختلف اروپایی در مورد اندازه درخت کریسمس

دانمارک بزرگترین تولیدکننده درخت کریسمس در جهان است و متناسب با سلیقه و سنت کشورهای مختلف، درخت کریسمس به بازار آنها صادر می کند.

شاید تصور عمومی در مورد معیار مطلوب برای درخت کریسمس سبز و براق بودن آن است، اما در حقیقت این طور نیست.

برنت یوهان تولید کننده این درخت ها در دانمارک می گوید: “فرانسوی ها درخت کوچکتر را ترجیح می دهند. اما هلندی ها و دانمارکی ها درختی دوست دارند که فضاهای کافی بین شاخه های آن باشد تا بتوانند تزئینات بیشتری را بین آنها جای دهند.”

برنت یوهان در کارگاه ویژه خود در حقیقت به کولون کردن و پیوند زدن درخت کریسمس مطابق با سنت ها و رسوم کشورهای مختلف دست می زند.

البته دانمارکی ها نیز سلیقه ویژه خود را دارند. یک مشتری دانمارکی می گوید: “درخت باید سبز و کاملا متقارن، زیبا و متناسب با محیط زیست باشد.”

با این حال و علیرغم تمایل برخی کشورهای اروپایی به درخت کریسمس کوچک، ترجیح مردم روسیه درخت های بلند و بزرگی است که به قول آنها شکوه خاص کریسمس را به نمایش بگذارد.