ازدحام جمعیت در اطراف قربانی مشکوک به ابولا در سیرالئون

ازدحام جمعیت در اطراف قربانی مشکوک به ابولا در سیرالئون

آیا این صحنه نشاندهنده میزان کارایی مقامات بهداشتی در غرب آفریقاست؟ این ویدئو نشان می دهد که علی رغم هشدارهای رسمی مقامات در ارتباد باعدم لمس فرد مشکوک به ابولا، جمعیت زیادی اطراف جسد قربانی مشکوک به ابولا در کوئیدو سیرالئون جمع شده اند. این واقعه در حالی رخ می دهد که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در اولین سفرش به سیرالئون بسر می برد. کشوری که نیمی از 18603 فرد مبتلا به بیماری ابولا در آنجا بسر می برند.

آیا این صحنه نشاندهنده میزان کارایی مقامات بهداشتی در غرب آفریقاست؟
این ویدئو نشان می دهد که علی رغم هشدارهای رسمی مقامات در ارتباد باعدم لمس فرد مشکوک به ابولا، جمعیت زیادی اطراف جسد قربانی مشکوک به ابولا در کوئیدو سیرالئون جمع شده اند. این واقعه در حالی رخ می دهد که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در اولین سفرش به سیرالئون بسر می برد. کشوری که نیمی از 18603 فرد مبتلا به بیماری ابولا در آنجا بسر می برند.

تازه‌ترین ویدیو