نام گذاری برای تنها پانداهای سه قلوی جهان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

نام گذاری برای تنها پانداهای سه قلوی جهان

پس از برگزاری یک کمپین آنلاین که شرکت کنندگان بسیاری را به خود جلب کرد، تنها پانداهای سه قلوی جهان، صاحب نامهای چینی خود شدند. «مِنگ مِنگ» (زیبا)، «شوای شوای» (خوش تیپ) و «کوکو» (آرام)، نامهایی است که توسط بیش از یک میلیون نفر که در این کمپین جهانی سه ماهه شرکت کرده بودند، انتخاب شد.

پس از برگزاری یک کمپین آنلاین که شرکت کنندگان بسیاری را به خود جلب کرد، تنها پانداهای سه قلوی جهان، صاحب نامهای چینی خود شدند. «مِنگ مِنگ» (زیبا)، «شوای شوای» (خوش تیپ) و «کوکو» (آرام)، نامهایی است که توسط بیش از یک میلیون نفر که در این کمپین جهانی سه ماهه شرکت کرده بودند، انتخاب شد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست