مهاجم فراری در پنسیلوانیا شش تن از نزدیکانش را کشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مهاجم فراری در پنسیلوانیا شش تن از نزدیکانش را کشت

خبر کوتاه
شش نفر در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به ضرب گلوله کشته شدند. همه قربانیان نزدیکان برادلی ویلیام استون، ۳۵ سالۀ مظنون به این کشتار هستند.

ظاهراً مشاجره بر سر سرپرستی فرزند آغازگر این قتل های خونین بوده است. مهاجم همچنان فراری است.