مسکو؛ اعتراض به طرح دولت برای کاهش بودجه آموزش و پزشکی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مسکو؛ اعتراض به طرح دولت برای کاهش بودجه آموزش و پزشکی

صدها تن از پزشکان همراه با گروهی از طرفداران احزاب چپ با در دست داشتن پرچمهای قرمز رنگ ضمن برپایی تظاهرات در شهر مسکو نسبت به تصمیم دولت درباره کاهش بودجه آموزش و پزشکی اعتراض کردند.

در پی این تصمیم دولت، تاکنون ۲۸ موسسه آموزش پزشکی و ۱۵ بیمارستان تعطیل شده است. اگرچه مقامهای رسمی می گویند، این طرح همچنان در دست بررسی است.

یکی از معترضان می گوید: «من نسبت به اقدام صورت گرفته از سوی مقام های مسئول بسیار خشمگینم. من فکر نمی کنم که ما مخالف دولت باشیم، این دولت است که با ایده و خواسته های ملت مخالفت کرده است.»

بر اساس آمار درج شده در وبسایت رسمی دولت روسیه، میزان سرمایه گذاری در زمینه بهداشت و درمان در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میلادی تنها ۴ درصد خواهد بود و ۶۷ درصد از سرمایه گذاری های دولت نیز به بخشهای توسعه و حمل و نقل اختصاص خواهد یافت.