نخستین پیروزی فصل اسکی پرش برای سورین فروند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews  با استفاده از  AFP, l'équipe
نخستین پیروزی فصل اسکی پرش برای سورین فروند

سورین فروند، در دومین روز از رقابت های اسکی پرش نیژنی تاگیل روسیه بر سکوی نخست ایستاد.

این اسکی باز آلمانی که در روز نخست پس از آندرس فنمل و گرگور شلیرنتزاور بر سکوی سوم ایستاده بود، یکشنبه 131 متر و نیم پرواز کرد.

فروند با کسب این پیروزی، پس از هفت دور رقابت با ۳۶۱ امتیاز مکان دوم را در جدول رده بندی جام جهانی اسکی پرش در اختیار دارد.

آندرس فنمل، پیشتاز رقابت های فصل، نیم متر کمتر از فروند پرید و دوم شد.

این اسکی باز نروژی در رده بندی جام جهانی ۷۹ امتیاز بیشتر از فروند دارد.