آخرین روز نشست تغییرات اقلیمی در لیما

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آخرین روز نشست تغییرات اقلیمی در لیما

کنفرانس تغییرات آب و هوایی در شهر لیمای پرو به آخرین مرحله رسید.

به نظر می رسد نمایندگان صد و نود و پنج کشور شرکت کننده توانسته اند گام به گام به یک توافق نزدیک شوند.

هدف این نشست تعیین خطوط اصلی برای تدوین یک موافقتنامه درباره تغییرات اقلیمی است.

امید می رود این موافقتنامه در کنفرانس بعدی که سال آینده در پاریس برگزار می شود به امضا می رسد.

این موافقتنامه باید حاوی مقررات الزام آوری برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای و کاهش دو درجه ای دمای زمین باشد.

با این وجود به زعم فعالان محیط زیست، کشورهای صنعتی پیشرفته اراده کافی برای کنترل تغییرات اقلیمی را ندارند.

همزمان با آخرین جلسه کنفرانس صدها نفر از معترضان در شهر لیما حاضر شدند و از سیاست های کشورهای صنعتی انتقاد کردند.

معترضان، نمایندگان کشورهای صنعتی را به بی عملی متهم می کنند و خواستار اتخاذ سریع سیاست های موثر برای کنترل تغییرات آب و هوایی هستند.