پلیس در جستجوی رییس سابق آژانس امنیت ملی بلغارستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پلیس در جستجوی رییس سابق آژانس امنیت ملی بلغارستان

خبر کوتاه

پلیس بلغارستان خبر از ناپدید شدن رییس پیشین آژانس امنیت ملی این کشور را می دهد. به گفته پلیس صوفیه، پایتخت بلغارستان، پتکوسرتوف، نزدیک به دو روز است که ناپدید شده است و آخرین بار در خودروی اپل آسترای مشکی در صوفیه دیده شده است.