شهر پروومایسک اوکراین همچنان زیر آتش

شهر پروومایسک اوکراین همچنان زیر آتش

برغم توافق آتش بس میان طرفهای درگیر در اوکراین، شهر پروومایسک واقع در منطقه لوهانسک، همچنان زیر آتش جنگ است. اکثر سی و هشت هزار ساکن این شهر کوچک، آن را ترک کرده اند.

برغم توافق آتش بس میان طرفهای درگیر در اوکراین، شهر پروومایسک واقع در منطقه لوهانسک، همچنان زیر آتش جنگ است. اکثر سی و هشت هزار ساکن این شهر کوچک، آن را ترک کرده اند.

تازه‌ترین ویدیو