معترضان در نیویورک سیاهپوستان را قربانی نابرابریهای اجتماعی می دانند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
معترضان در نیویورک سیاهپوستان را قربانی نابرابریهای اجتماعی می دانند

نیویورک میزبان شب دیگری از اعتراضهای گسترده نسبت به کشته شدن دو مرد سیاه پوست و بررسی سومین مورد قتل یک سیاهپوست توسط پلیس در بروکلین بود.

بسیاری از معترضان تحت عنوان جنبشی موسوم به “نمی توانم نفس بکشم” به خیابان آمدند. نام این جنبش تداعی مرگ اریک گارنر سیاهپوست آمریکایی است که زیر دستان پلیس نیویورک خفه شد.

حالا پلیس در حال بررسی سومین قتلی است که آن هم در بروکلین رخ داده است. به ادعای مادر اکای گورلی، جوان 28 ساله، پسرش مورد شلیک پلیس در راه پله خانه قرار گرفته است.

یکی از معترضان می گوید که این سیاه پوستان بدلیل نابرابریهای اجتماعی است که قربانی پلیس نیویورک شده اند.
فرانسیس بریت واتر می گوید: “می خواهیم که صدایمان شنیده شود، موجی شود در برابر نابرابری، بر این باوریم که می توانیم کاری انجام دهیم. می خواهیم به خشونت های ناعادلانه پایان دهیم. دیگر وحشگیری پلیس بس است. این تنها مساله نژادی نیست، مساله برابری است، مساله اجرای ناقص عدالت اجتماعی است.”

دیگری هم نابرابری را عامل اصلی اعتراضات می داند. او می گوید: “ما برای اریک گارنر، مایکل براون بخاطر تمام نابرابری و بی عدالتی هاست که به خیابان آمده ایم. باید مردم را آگاه کرد. “

اعتراضات پس از اینکه هیات منصفه هیچ کدام از نیروهای پلیس را در قتل دو سیاه پوست مقصر ندانست شدت گرفت.
ابتدا مایکل براون، جوان سیاهپوست در فرگوسن و در جریان تیراندازی مستقیم پلیس کشته شد و سپس اریک گارنر، در درگیری بی دلیل پلیس که فیلم آن هم منتشر شده است، زیر دستان پلیس خفه شد و جان داد.