تعلیق گواهی نامه به خاطر افشای محل سرعت سنج

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تعلیق گواهی نامه به خاطر افشای محل سرعت سنج

خبر کوتاه

دادگاهی در فرانسه ۱۵ نفر از اعضای یک گروه فیس بوکی را به اتهام افشای محل دستگاه سرعت سنج در جاده های منطقه اوریون در جنوب فرانسه متهم شناخت و گواهی نامه های آنها را برای مدت یک ماه معلق کرد.