ک جشن میمونها در تایلند

ک جشن میمونها در تایلند

در جشن موسوم به میمیونها در استان لوپبوری تایلند، از هزاران میمون با سینیهای مملو از سبزیجات، میوه و دسر پذیرایی شد.

در جشن موسوم به میمیونها در استان لوپبوری تایلند، از هزاران میمون با سینیهای مملو از سبزیجات، میوه و دسر پذیرایی شد.

تازه‌ترین ویدیو