حسنی مبارک تبرئه شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حسنی مبارک تبرئه شد

حسنی مبارک، رییس جمهوری پیشین مصر از تمام اتهامات تبرئه شد.

وی متهم به فساد مالی و نیز سرکوب مخالفان در جریان انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی بود.

آقای مبارک ۸۶ ساله به دلیل بیماری با هلیکوپتر از بیمارستان نظامی به دادگاه منتقل شد و از بستر بیماری جریان دادرسی را دنبال کرد.

دادگاه قاهره همچنین شش وزیرکابینه آقای مبارک را نیز از اتهامات وارده تبرئه کرد. از این جمله می توان به وزیر پیشین نفت اشاره کرد که به دلیل صادرات نفت به اسراییل تحت محاکمه قرار گرفته بود.

وزیر کشور و شش معاون او نیز از اتهام سرکوب مخالفان در سال ۲۰۱۱ مبرا شدند.

تصمیم دادگاه باید پنجم مهرماه اعلام می شد، اما حجم سنگین پرونده و نگارش دو هزار صفحه دادنامه اعلام رای را دو ماه به تاخیر انداخت.

آقای مبارک در نخستین دادگاه به حبس ابد محکوم شده بود، اما رای توسط دادگاه تجدید نظر شکسته شد.

در جریان انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر که منجر به پایان حکومت سی ساله حسنی مبارک شد، بیش از هشتصد نفر کشته شدند.