اوکراین و سیاست های پارلمان جدید

اوکراین و سیاست های پارلمان جدید

پارلمان جدید اوکراین کار خود را از روز پنجشنبه 27 نوامبر آغاز کرد.

پارلمان جدید اوکراین کار خود را از روز پنجشنبه 27 نوامبر آغاز کرد.

اغلب نمایندگان این پارلمان هوادار سیاست های اروپا هستند.

تازه‌ترین ویدیو