«کاپوئرا» و «رقص با طبل های سلطنتی بروندی» وارد فهرست یونسکو شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
«کاپوئرا» و «رقص با طبل های سلطنتی بروندی» وارد فهرست یونسکو شد

خبر کوتاه

یونسکو، هنر رزم-رقصِ «کاپوئرا» و «رقص سنتی با طبل های سلطنتی بروندی» را به عنوان میراث فرهنگی به رسمیت شناخت.

قدمت کاپوئرا به دوران برده داری قرن ۱۷ میلادی می رسد که در آن بردگان آفریقایی هنر رزم را که ممنوع بود با رقص و موسیقی در آمیختند تا بتوانند تمرین کنند.

امروزه هنر رزم-رقص کاپوئرا که از آن بعنوان یک نوع بازی هم نام برده می شود، در برزیل رایج است.