اعتصاب در چهار استان بلژیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب در چهار استان بلژیک

کارکنان فرودگاهها و خطوط راه آهن در چهار استان بلژیک دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب برای اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی دولت راستگرای بلژیک برگزار می شود.

اغلب قطارها، از جمله قطارهای مسیر پاریس-بروکسل و نیز بسیاری از پروازها در این چهار استان لغو شده اند.

بر اساس برنامه ریاضت اقتصادی دولت جدید بلژیک، این کشور باید تا پنج سال آینده یازده میلیارد یورو صرفه جویی کند. همچنین سن بازنشستگی از 65 به 67 سال افزایش پیدا خواهد کرد.

این اعتصاب در پی راهپیمایی بزرگ روز ششم نوامبر برگزار می شود که در آن صد هزار بلژیکی، معادل یک درصد جمعیت کل کشور شرکت کرده بودند.

همچنین قرار است نیمه ماه میلادی آینده یک اعتصاب سراسری در بلژیک برگزار شود.