دو کارگر هنگام فرو ریختن یک بالکن کشته شدند

دو کارگر هنگام فرو ریختن یک بالکن کشته شدند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه

در جریان فروریختن یک بالکن در ناحیه گران قیمت نایتزبریج در لندن، دو کارگر کشته و شش تن مجروح شدند.

شاهدان محلی می گویند، فروریختن بالکن در جریان حمل یک مبل از داخل این بالکن به بیرون رخ داده است. یکی از کارگران هنگام سقوط از بالکن کشته شده و دیگری در بیمارستان جان سپرده است.

مطالب مرتبط