انتفاد پاپ از کم توجهی به گرسنگان جهان

انتفاد پاپ از کم توجهی به گرسنگان جهان
نگارش از Euronews

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیکهای جهان در اجلاس مبارزه با سوء تغذیه در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در رم، پایتخت ایتالیا، از اتلاف و مصرف بی رویه غذا در جهان در کنار کم توجهی به مساله گرسنگی انتقاد کرد.

وی در سخنرانی اش ضمن توصیف مردم جهان به اعضای یک خانواده، به فقدان همبستگی میان ملل و تجاوزهای نظامی و اقتصادی اشاره کرد.

پاپ فرانچسکو گفت: «همبستگی وجود ندارد. ما بی آنکه بدانیم داریم تلاش می کنیم تا همبستگی را از فرهنگ واژگان حذف کنیم. جوامع ما با رشد فردگرایی و تقسیم بندی تعریف می شوند و این سبب تضعیف زندگی شرافتمندانه می شود و تحریک به خیزش علیه عموم می کند.»

این دومین کنفرانس بین المللی درباره مبارزه با سوء تغذیه است. انتظار می رود که این گردهمایی به تدوین و تصویب سندی سیاسی و نیز ایجاد چارچوبی برای اجرای مفاد این سند منجر شود.

مطالب مرتبط