درگیری معترضان فلسطینی با پلیس اسرائیل

درگیری معترضان فلسطینی با پلیس اسرائیل

شماری از جوانان فلسطینی روز دوشنبه با پلیس اسرائیل در حوالی حائل امنیتی کرانه باختری و در نزدیکی شهر ابودیس درگیر شدند. پلیس اسرائیل می گوید که معترضان قصد آسیب به حائل امنیتی را داشته اند

شماری از جوانان فلسطینی روز دوشنبه با پلیس اسرائیل در حوالی حائل امنیتی کرانه باختری و در نزدیکی شهر ابودیس درگیر شدند. پلیس اسرائیل می گوید که معترضان قصد آسیب به حائل امنیتی را داشته اند

تازه‌ترین ویدیو