نگاهی به نظام آموزش و پرورش در هلند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نگاهی به نظام آموزش و پرورش در هلند

هلندی کشوری کوچک با آرزوهایی بزرگ است. زمانی که از نمایش فوتبالی کم عیب و برگزاری دادگاه های عدل بین المللی صحبت می شود، نام هلند نیز به میان می آید. می گویند با وجود نگرانی از ادامه برخی تبعیض های قومی و فرهنگی، سامانه آموزشی هلند یکی از معتبرترین و بهترین های جهان است. دلیل موفقیت آن چیست؟ نکات قوت و ضعف آن کدام هستند؟

آموزش نوین با نوآوری و فنآوری

مشخصه اصلی نظام آموزشی هلند تنوع ساختاری آن است، و مدارس مذهبی و غیرمذهبی از این قاعده مستثنی نیستند. اولیاء با مشورت آموزگاران آزادی کامل دارند که دروس و روش تدریس فرزندانشان را برگزینند. برخی از آنان نقش فنآوری و نوآوری در آموزش را بسیار مهم می دانند و موسسه ای را بنا نهادند که در آن استفاده از فنآوری های جدید بویژه تکنولوژی یارانه ای و مجازی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.

دانشگاه آیندهوون: یکی از معتبرترین موسسات علمی جهان

باوجود کمک های کم دولتی، مقامات دانشگاهی هلند آرزوهای بزرگ در سر دارند. به دانشگاه علوم و فنآوری آیندهوون، یکی از شناخته شده ترین دانشگاه های این کشور رفتیم. دانشگاه علوم و فنآوری آیندهوون در سال ۱۹۵۶ بنا نهاده شد و با گذشت نزدیک به ۶۰ سال از عمرش، به یکی از معتبرترین موسسات علمی جهان تبدیل شده است. رئیس این دانشگاه در گفت و گو با یورونیوز از عملکرد و تاثیرات موسسه تحت مدیریتش بر منطقه و کشور گفت.

مدارس «سیاه و سفید»

هلند کشوری مهاجر پذیر و چند فرهنگی است که به دفاع از برابری و مدارا، زبانزد خاص و عام بوده است. اما این فرهنگ آنچنان که باید در طول زمان بویژه در مدارس برخی مناطق اجرایی نشده است. غالبا نسبت جمعیت مهاجر و غیرمهاجر در حومه شهرهای بزرگ به دلایل مختلف دقیق نیست. عملا دانش آموزان مدارسی در حومه شهرها، که به مدارس«سیاه» معروف شده اند، اکثرا مهاجر هستند و رابطه کمتری با بخش دیگر جامعه یعنی غیرمهاجران دارند. در راستای ادغام اقوام و اعمال یکپارچگی بیشتر در جامعه، برخی از شهروندان مردم را به نام نویسی فرزندانشان در مدارس «سیاه» تشویق و ترغیب می کنند.

Learning World Facebook

Learning World Twitter