نظزتان در مورد وقایع کریمه چیست؟ کریمه چه معنایی برای اوکراین و اوکراینیها خواهد داشت؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نظزتان در مورد وقایع کریمه چیست؟  کریمه چه معنایی برای اوکراین و اوکراینیها خواهد داشت؟

لئونید کاوچوک، رییس جمهوری پیشین اوکراین: “برای ما، تغییر چندانی رخ نداده است. کریمه همچنان بخشی از سرزمین اوکراین است. در آینده، مشکلات عدیده ای در اینباره وجود خواهد داشت. در درجه اول، تکلیف سربازان اوکراینی چه خواهد شد، تکلیف شهروندان اوکراینی این شبه جزیره چه خواهد بود؟ روابط اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک بین اوکراین و کریمه چه خواهد شد؟ در همین زمینه باید اشاره ای به مرزبین اوکراین و کریمه کرد، مرزهایی که از لحاظ اداری تعیین شده اند و هنوز خطوط جغرافیایی جابجا نشده اند. اما تکلیف خطوط هوایی بین کریمه و اوکراین چه خواهد بود. مشکل تنها الحاق غیرقانونی کریمه به روسیه نیست، معضل اصلی تنشهای حال حاضر است.

آیا اقتصاد روسیه با تحریم چند تن از سیاستمداران متنفذ این کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟ پوتین می گوید روسیه پیشتر بدلیل تعیین محدودیت های تجاری با مشکلات زیادی روبرو شده است وبه همین دلیل تحریمها هیچ سودی نخواهند داشت؟

اوکراینی ها خود باید کشورشان را آباد کنند. نمی توانیم صلح را با روز اسلحه به ارمغان بیاوریم. این موضوع جدیدی است که می خواهند صلح را از طریق جنگ برایمان میسر کنند. تمام رفتارهای غیرمحترمانه علیه اوکراین باعث بدبینی همه شده است.
پوتین می گویند شان اوکراینی ها را حفظ کرده است، نظرتان چیست؟