وضعیت نابسامان بربری، تولید کننده کالاهای لوکس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
وضعیت نابسامان بربری، تولید کننده کالاهای لوکس

هشدار درمورد وضعیت شرکت بربری، روز سه شنبه موجب ایجاد نوسان در بازار کالاهای لوکس شد.

دربورس لندن، شاخص این برند بریتانیایی بیش از 20 درصد کاهش یافت. این درحالی بود که بربری پیش بینی کرده کارنامه مالی سال 2013-2012 شرکت از تخمین های اولیه هم نامساعدتر باشد.

درسه ماهه دوم سال جاری عمدتا بعلت کاهش تقاضا در بازارهای چین، رشد فروش بربری نسبت به سه ماهه اول به نصف رسید، این درحالی بود که نتایج سه ماهه اول هم سرمایه گذاران را نسبت به وضعیت این شرکت ناامید کرده بود.

بیش از 37 درصد فروش بربری دربازارهای آسیایی صورت می گیرد و رشد شرکت تا حد زیادی وابسته به موفقیتش در این بازارهاست. همین بازارها بودند که تا مارس گذشته و در اوج بحران اقتصادی در اروپا و آمریکای شمالی مانع ورود آسیب جدی به شماره یک محصولات لوکس بریتانیا شدند.

با وجود اینکه در سه ماهه دوم امسال هم رشد اقتصادی چین 7.6 درصد بود اما واقعیت این است که نسبت به ماههای آغازین بحران در سالهای 2009-2008
کاهش زیادی پیدا کرده است. در بهترین حالت ممکن رشد اقتصادی چین بازهم کاهش و با 7.5 درصد ادامه پیدا خواهد کرد.

ترس از وخیم شدن وضعیت اقتصادی چین بر سر بازار کالاهای لوکس و در راس آنها، گروه فرانسوی LVMH (لویی ویتون) گران تمام شد. شاخص سهام شماره یک کالاهای لوکس دنیا روز سه شنبه در بازار بورس پاریس بیش از سه درصد سقوط کرد.