واکنش بورس مادرید به طرح نجات بانکهای اسپانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واکنش بورس مادرید به طرح نجات بانکهای اسپانیا

واکنش بورس مادرید به طرح نجات بانکهای اسپانیا از حالت رضایت حالتی واقعگرایانه بخود گرفت. گرچه بخش بانکی بازارهای مالی روز دوشنبه را در وضعیت سبز به پایان برد ولی شاخص سهام نسبت به ساعات آغازین سقوط کرد. مطمئنا یک کمک یکصد میلیارد یورویی از جانب اعضای منطقه یورو در کوتاه مدت به اسپانیا اجازه خواهد داد بانکهایش را از بحران خارج کند. اما در بلند مدت سئوالهای بدون جواب بسیاری باقی است.

از سوی دیگر وام اعطایی منطقه پولی یورو موجب افزایش بدهی های دولتی مادرید خواهد شد و بنابراین حضور موفق اسپانیا در بازارهای بین المللی را آسیب پذیرتر خواهد کرد. دولت اسپانیا ممکن است با تداوم این وضعیت مجبور شود دست نیاز جلوی بانکهای خود بگیرد، بانکهایی که درحال نجات آنهاست.