فروش قدیمی ترین بانک جهان

فروش قدیمی ترین بانک جهان
نگارش از Euronews

روز سه شنبه بانک ایتالیایی مونته پسکه سینا، یا بی.ام.پی.اس، در بازار بورس میلان از بهترین حضور برخوردار بود و ارزش سهام این سومین بانک بزرگ ایتالیا 6.5 درصد افزایش یافت. سرمایه گذاران اکنون پیش بینی می کنند که فروش دویست شعبه بانک محلی آنتون ونیتا متعلق به بی.ام.پی.اس سرعت می گیرد. ظاهرا دویچه بانک و ب.ان.پ پریبا مشتریان آن خواهند بود.

بی.ام.پی.اس در سال 1472 یعنی قرن پانزدهم تاسیس شد و قدیمی ترین بانک جهان است.

زمانی که بی.ام.پی.اس، بانک آنتون ونیتا که در سال 2007 تاسیس شده بود را خرید، بحران بدهی ها آغاز شده بود و 95 درصد ارزش آن در بازار از دست رفت.
بی.ام.پی.اس، به خاطر مالکیت 25 میلیارد یورو از اوراق قرضه دولتی ایتالیا همواره در معرض انتقاد بوده و این هشتمین بار است که به تجدید سرمایه گذاری دست می زند.

اکنون مقامات مسئول سیستم بانکی اروپا از بی.ام.پی.اس خواسته اند تا برابر ضوابط مربوط به ذخیره سرمایه بانکی، تا پایان ژوئن امسال 3.2 میلیارد یورو سرمایه خود را افزایش دهد. این بانک در سال آینده باید دو میلیارد یورو از کمک های دولتی را بازگرداند.

شعب بانک آنتون ونیتا، ممکن است تا 800 میلیون یورو فروخته شود و این یک آغاز است. فروش بقیه دارایی های بی.ام.پی.اس نیز در نظر است. رئیس جدید این بانک گفته است که حقوق سالانه پست ریاست نیز تا ده برابر کاهش خواهد یافت و به 60 هزار یورو خواهد رسید.

مطالب مرتبط