دوشنبه سیاه برای بانک های اسپانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دوشنبه سیاه برای بانک های اسپانیا

روز دوشنبه ارزش سهام در بازار بورس مادرید سقوط کرد.

این سقوط بویژه به دلیل درخواست کمک نوزده میلیارد یورویی گروه سرمایه گذاری بانکیا، از دولت است. این مبلغ دو برابر بیشتر از رقم پیشبینی شده بود.

نتیجه اینکه سرمایه گذاران تردید بیشتری نسبت به توانایی تخمین مقدار دقیق نیازهای نظام بانکی از سوی دولت خواهند داشت.

در سال 2008 یعنی زمان آغاز بحران اقتصادی و وقتی که حباب بازار مسکن ترکید این بانک 184 میلیارد یورو زیان کرد. مطالعات موسسه بین المللی نومورا نشان می دهد که گسترش بحران بانکیا به سایر بانک ها می تواند برای دولت 60 میلیارد یورو هزینه داشته باشد، در صورتی که دولت پیش تر این مبلغ را کمتر از 15 میلیارد یورو تخمین زده بود.

برای نجات بانکیا، دولت اسپانیا باید به بازار روی آورد. اما هزینه سرمایه گذاری بالاست.

این دوشنبه، میزان تفاوت اوراق قرضه اسپانیا در مقایسه با آلمان به بیشترین حد خود رسیده و این به معنی کاهش بی سابقه ارزش این اوراق در اسپانیاست.

بنابراین همه چیز برای تحت فشار قرار دادن مادرید جهت اجرای طرح نجات اقتصادی محیاست.