بلندپروازیهای دویچه پست و خدمات پستی دی.اچ.ال

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بلندپروازیهای دویچه پست و خدمات پستی دی.اچ.ال

اهداف بلندپروازانه دویچه پست توجهات بازار را بخود جلب کرده است. ارزش سهام شماره یک مرسولات و بسته های پستی اروپا روز پنجشنبه در تالار بورس فرانکفورت تا دو و هفتاد و شش صدم درصد افزایش یافت.

پیش بینی می شود نتایج سود حاصل ازگردش مالی این گروه آلمانی در سال 2015 بین 37 تا 45 درصد از سال گذشته بیشتر شود: یعنی چیزی درحدود سه و نیم میلیارد یورو. بیشترین میزان درآمد شرکت مرهون خدمات سریع پستی آن و بویژه پست دی.اچ.ال است

حجم بالایی از مبادلات دویچه پست در اروپا انجام می گیرد و حالا این شرکت درنظر دارد فعالیتهای خود را درمنطقه آسیا و در بازار قدرتهای نوظهور اقتصادی نظیر مکزیک و برزیل افزایش دهد.

در همین حال شاخص سهام دویچه پست طی سال جاری بیشتر از یازده درصد رشد داشته است البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این رقم با ظرفیت اصلی شرکت هنوز فاصله دارد.