سری لانکا پس از دو دهه جنگ داخلی

سری لانکا پس از دو دهه جنگ داخلی
نگارش از Euronews

“کلینوچی” بیش از یک دهه پایتخت غیررسمی ببرهای تامیل ایلام بود. در نوامبر 2008 ارتش سری لانکا از سه طرف به شهر حمله کرد. در طول بزرگراه اصلی A9 از کولومبو تا نواحی تحت کنترل تامیل ها در شمال کشور، نبرد در گرفت و مردم بسیاری کشته شدند و بیشتر شهرها ویران شدند.

تا این که بالاخره در ژانویه 2009 ارتش سری لانکا تمام این نواحی را تحت فرمان خود درآورد. از آن زمان، بازسازی های وسیعی در این مناطق انجام شده است. مدارس ساخته شده اند، منابع آب و برق دوباره به راه افتاده اند.

در حالی که کشور به سوی آشتی مجدد می رود، بزرگراه اصلی A9 به نماد بازسازی تبدیل شده است.

برای مردم مشکلات هم چنان وجود دارند، اما جنگ خونین داخلی بالاخره به پایان رسیده است.

مطالب مرتبط