منطقه یورو اقتصاد جهان را به خطر انداخت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
منطقه یورو اقتصاد جهان را به خطر انداخت

مشکلات اروپا حتی به کشورهای با رشد قوی مانند روسیه، برزیل، هند و چین ضربه می زند. اینها کشورهایی هستند که از غرق شدن جهان پس از بحران اقتصادی چهار سال پیش جلوگیری کردند.

ژو مین، معاون مدیر عامل صندوق جهانی پول می گوید: موضوع اروپا موضوعی جهانی است. این بحرانی جهانی است و ما به همکاری و تعامل جهانی احتیاج داریم. این روشن است. اقتصاد جهانی در رکود است، نوسانات در بازارهای مالی در مناطق مختلف تاثیر می گذارد. به این علت ما از همه می خواهیم که با هم کار کنند و این حصار را بسازند.”

حصاری که باید از انسان هایی که در نیازند حمایت کند. تقریبا یک هفتم مردم در جهان دچار سوتغذیه اند.

ژوزت شیران، مدیر عامل برنامه جهانی غذا می گوید: امروز در نتیجه بحران مالی یک میلیارد نفر در جهان از خواب بیدار می شوند و نمی دانند چگونه یک فنجان را از غذا پر کنند. فنجانی که ما برای تغذیه صد میلیون نفر استفاده می کنیم. کسانی که بدون کمک جهانی با شرایط بسیار وخیم روبرو خواهند شد.

براساس امار سازمان ملل، سوتغذیه هر سال باعث مرگ پنج میلیون کودک زیر پنج سال در کشورهای در حال توسعه می شود. به کشورهای در حال توسعه توصیه شده است که امیدوار باشند ولی برای بدترین وضعیت نیز خود را آماده کنند.