داووس ۲۰۱۲: مشکلات جدید، راه حلهای جدید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
داووس ۲۰۱۲: مشکلات جدید، راه حلهای جدید

نشست مجمع جهانی اقتصاد در حالی کار خود را در داووس سوییس آغاز کرد که وضع اقتصادی و سیاسی دنیا متشنج است. تشدید بحران بدهی های دولتی، خطراتی که واحد پولی مشترک اروپا را درمعرض تهدید قرار داده اند، بالاگرفتن نارضایتی های اجتماعی، انقلابهای عربی و بسیاری موارد دیگر، نشست داووس را تحت تاثیر قرار داده اند. با توجه به راه حلهای سنتی که دارای محدودیت های خاص خود هستند، رهبران سیاسی دنیا و نمایندگان سازمانهای غیردولتی در داووس برای رسیدن به یک راه حل و یک برنامه عمل مشخص، بحث و تبادل نظر می کنند.