چشم انداز اقتصادی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چشم انداز اقتصادی

مجمع جهانی اقتصاد پس از یکی از سخت ترین سال های دهه های اخیر برگزار می شود. ۲۶۰۰ نماینده ای که در داووس حضور یافته اند در نشست “دگرگونی بزرگ: شکل گیری مدل های جدید” شرکت می کنند. هدف از این نشست یافتن راه حل های پایدار و درازمدت برای مشکلات جهان است.

آنجل گوریا: ما تکالیفمان را انجام نداده ایم. مشکل، ناتوانی در تشخیص نیست. فکر می کنم واضح است چه بایست می کردیم. همچنانکه در تبلیغ ورزشی می گوید: فقط انجامش بده.”

فهرست مهمانان شامل افراد بسیار مهمی است که خواستار مقابله با بحران منطقه یورو هستند. چهل رییس دولت و کشور اینجا حضور دارند. مانند آنگلا مرکل صدراعظم آلمان.

جرارد لیونز، اقتصاددان ارشد: “در طول شش ماه گذشته به راه حل سریع و جامع احتیاج داشتیم. رهبران اروپایی نه سریع بودند و نه جامع، شاید داووس به آنها فرصت بدهد که این وضعیت را تغییر دهند.”

سال ۲۰۱۱ نشان داد جهان با چه سرعتی می تواند تغییر کند. اکنون قدرت های جهانی باید عزم لازم را برای ایجاد تغییری پایدار و آینده ای بهتر را پیدا کنند.