ارمغان آجارای گرجستان؛ فرهنگ کهن و مهمان‌نواز، معماری نو، و طبیعت بکر

ویدیوها. ارمغان آجارای گرجستان؛ فرهنگ کهن و مهمان‌نواز، معماری نو، و طبیعت بکر

با همکاری

منطقهٔ آجارای گرجستان در ساحل دریای سیاه واقع شده، و در طول تاریخ تلاقی‌گاه تمدن‌های اروپایی و آسیایی بوده.

تازه‌ترین ویدیو